ผลงานนักเรียนม.1/1 พ การใช้ร้อยละในชีวิตประจำวัน

ผลงานนักเรียนม.1/1 พ การใช้ร้อยละในชีวิตประจำวัน

ผลงานชิ้นนี้ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง โดยสมมติกิจการของตนพร้อมสมมติสถานการณ์ในการใช้ร้อยละ

This slideshow requires JavaScript.