Review Chapter

เป็นการทบทวนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษม.1/1 – 1/8 ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นะครับ

download==>Review chapter

โฆษณา

เกรดนักเรียนม.1/1 พ และนักเรียนม.4/1 -4/3

นักเรียนม.1/1 พ และนักเรียนม.4/1 -4/3 โปรดทราบ

ครูได้อัพเกรดให้นักเรียนแล้วนะครับ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เกรดตามที่ตนเองหวัง ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้ตามที่ตนหวัง ก็อย่าเสียใจ วิ่งกลางสายฝน ทำมิวสิควิด๊โอ ว่าทำไม ขอให้เทอมหน้าตั้งใจใหม่ เกรดเป็นแรงกระตุ้น ให้ขยันและพยายามต่อไป

ด้วยรัก ห่วยใยและปราถนาดี

ครูหนุ่ย

ม.1/1 พ ==> https://weerawattk.wordpress.com/scor/%E0%B8%A1-11-%E0%B8%9E/

ม.4/1 ==> https://weerawattk.wordpress.com/scor/41-2/

 

ม.4/2==>https://weerawattk.wordpress.com/scor/42-2/

ม. 4/3==>https://weerawattk.wordpress.com/scor/43-2/

คะแนน 4/1 – 4/3

นักเรียนชั้นม4/1 – 4/3 โปรดทราบ ขณะนี้ได้ทำการอัพข้อมูลการส่งงานและคะแนนสอบทั้ง 3 หน่วยการเรียนแล้ว สามารถเข้าไปดูได้ และอัพคะแนนเก็บรวมกับคะแนนปลายภาคให้ทั้งหมด 85 คะแนน  หากการส่งงานหรือคะแนนสอบมีส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องและนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึง 50 คะแนนเสี่ยงต่อการติด 0 (ถ้าเจ้าตัวไม่รู้ตัว เพื่อนกรุณาแจ้งให้เขาทราบด้วย) กรุณาติดต่อครูทางบล็อก facebook หรือห้องคณิตศาสตร์ภายในวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 2554 โดยด่วน ส่วนเกรดนั้นจะแจ้งให้ทราบผ่านบล็อกนี้เช่นกัน โปรดติดตามต่อไป ด้วยรัก ห่วงใย และปราถนาดีทุกคน

คะแนนนักเรียนม.1/1(พ)

นักเรียนชั้นม.1/1(พ) โปรดทราบ ขณะนี้ได้ทำการอัพข้อมูลการส่งงานและคะแนนสอบทั้ง 4 หน่วยการเรียนแล้ว สามารถเข้าไปดูได้ แต่ยังไม่ได้อัพคะแนนเก็บรวมกับคะแนนปลายภาคให้ทั้งหมด 85 คะแนน เนื่องจากยังมีนักเรียนที่ขาดการสอบเรื่องยกกำลังขอให้มาติดต่อขอสอบด้วย หากการส่งงานหรือคะแนนสอบมีส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อครูทางบล็อก facebook หรือห้องคณิตศาสตร์ภายในวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 2554 โดยด่วน ส่วนเกรดนั้นจะแจ้งให้ทราบผ่านบล็อกนี้เช่นกัน โปรดติดตามต่อไป ด้วยรัก ห่วงใย และปราถนาดีทุกคน

Why I want to be a teacher

Why I want to be a teacher  เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้เขียนขึ้นตอนเรียนวิชาจิตวิทยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของครูที่มีต่อวิชาชีพครู ความใฝ่ฝันที่มีตั้งแต่เด็ก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ทำตามความฝันของตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนเองรัก และมีความพยายามที่จะไปให้ถึงฝัน

ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ พาณิชย์ผลินไชย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา

เข้าไปดู==> https://weerawattk.wordpress.com/why-i-want-be-a-teacher

แทนแกรม

แทนแกรม

แทนแกรมเป็นภาพต่อที่เก่าแก่ของจีนโบราณ ใช้เล่นเป็นเกมซึ่งได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 19 เรียกว่า ฉีเฉียวตู ซึ่งหมายความว่า แบบแผนกลอันแยบยล ประกอบด้วย รูปเรขาคณิต 7 ชิ้น 5 ใน 7 ชิ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและอีกชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ชิ้นทั้ง 7 ชิ้นนี้ สามารถนำมาสร้างเป็นรูปต่าง ๆ ได้มากกว่า 1,600 แบบ

รูปภาพโดย http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tangram_set_00.jpg

เกมแทนแกรม ==> http://www.2flashgames.com/f/f-471.htm

==>http://www.gieson.com/Library/projects/games/matter/