แทนแกรม

แทนแกรม

แทนแกรมเป็นภาพต่อที่เก่าแก่ของจีนโบราณ ใช้เล่นเป็นเกมซึ่งได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 19 เรียกว่า ฉีเฉียวตู ซึ่งหมายความว่า แบบแผนกลอันแยบยล ประกอบด้วย รูปเรขาคณิต 7 ชิ้น 5 ใน 7 ชิ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและอีกชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ชิ้นทั้ง 7 ชิ้นนี้ สามารถนำมาสร้างเป็นรูปต่าง ๆ ได้มากกว่า 1,600 แบบ

รูปภาพโดย http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tangram_set_00.jpg

เกมแทนแกรม ==> http://www.2flashgames.com/f/f-471.htm

==>http://www.gieson.com/Library/projects/games/matter/

Advertisements