why I want to be a teacher

Why I want to be a teacher  เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้เขียนขึ้นตอนเรียนวิชาจิตวิทยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของครูที่มีต่อวิชาชีพครู ความใฝ่ฝันที่มีตั้งแต่เด็ก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ทำตามความฝันของตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนเองรัก และมีความพยายามที่จะไปให้ถึงฝัน

ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ พาณิชย์ผลินไชย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา

     
Advertisements

6 thoughts on “why I want to be a teacher

  1. Pingback: Why I want to be a teacher |

  2. ขอความกรุณา ผลของการทำโครงงาน เกี่ยวกับแทนแกรม เพื่อที่จำได้นำไปอ้างในการทำวิจัยการใช้
    แทนแกรม ต่อไป ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s